Aplikacija se več ne vzdržuje:

Mestna četrt
(npr.: Bežigrad)
Naselje
(npr.: Brezovica)